Home » organizacija » Rad_skupstine » Zapisnici_Sjednica » 06_SestaRedovnaSkupstina_Zagreb_sijecanj2005