Home » organizacija » Rad_skupstine » Zapisnici_Sjednica » 07_SedmaRedovnaSkupstina_Zagreb_lipanj2005