Home » organizacija » Rad_skupstine » Zapisnici_Sjednica » IzvanrednaSkupstina_kulturna_vijeca_travanj2004