Home » organizacija » Rad_skupstine » Zapisnici_Sjednica » SedmaRedovnaSkupstina_Zagreb_lipanj2005