Home » organizacija » Rad_skupstine » Zapisnici_Sjednica » SetaRedovnaSkupstina_Zagreb_sijecanj2005